top of page

เกี่ยวกับเรา

"ประยูรเพื่อศิลปะ" คือเครือข่ายศิลปะแบบเปิด ที่ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนงานศิลปะทุกแขนงในประเทศไทยให้ดำรงไว้อย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์ของประยูรเพื่อศิลปะเน้นไปที่การดำเนินงานเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างศิลปะและสังคม ให้ก้าวข้ามเงื่อนไขโครงสร้างทางสังคมที่จำกัด รวมไปถึงความเชื่อต่างๆ ในประเทศไทยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาศิลปะและความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

bottom of page