top of page

LOEI ART FES 2021

มาร่วมเฉลิมฉลองจิตวิญญาณจังหวัดเลยกันเถอะ

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติในจังหวัดเลย ประเทศไทย และทางสื่อออนไลน์

23 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564

Follow เรา:
  • Facebook
  • Instagram
1_What is LAF_.png

LAF
คือ
อะไร?

Loei Art Fes หรือ LAF คือ

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยเพื่อเฉลิมฉลองจังหวัดเลย

 

สงสัยใช่มั้ยว่าคืออะไร?

เดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังนะ!

'ศิลปะร่วมสมัย'

ในนิยามของเรา?

คำจำกัดความของ 'ศิลปะร่วมสมัย' ของเราก็คือศิลปะที่สื่อถึงเรื่องเล่าในปัจจุบัน โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบใดๆ ผสมผสานข้ามสื่อไปมาได้ และที่สำคัญที่สุดคือไม่แบ่งแยก!

ลาว

เหตุผลที่จังหวัดเลยพร้อมเป็นเมืองสร้างสรรค์

  • เลยอุดมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม

  • เลยมีประชากรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมจำนวนมาก

  • เลยมีภาคประชาสังคม

  • เลยมีระบบเศรษฐกิจหลากหลาย

  • เลยมีระบบขนส่งสาธารณะตรงสู่จังหวัด

  • เลยมีประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทำไมต้องเลย ?

เลย

กรุงเทพมหานคร

สงสัยใช่มั้ย ว่าทำไมเราถึงไปจังหวัดเลย? เพราะเลยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการเป็นเมืองแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ มาดู 6 เหตุผลว่าทำไมถึงต้องเป็นจังหวัดเลยกันเถอะ

เราพยายาม
ทำอะไรอยู่?

เราต้องการลงทุน ทั้งจิตและวิญญาณ รวมไปถึงทักษะและเวลาของเรา เพื่อสร้างสังคมที่ให้ความสำคัญต่อศิลปะ ให้ศิลปะได้มีการจัดการที่ดี

ทั้งจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ,

ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนระยะยาว

ธีม
สำหรับ LAF 2021 'SPIRITS'

SPIRIT เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง

- เพราะจิตวิญญาณคือ รากที่เชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน เป็นสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ทั้งร่วมสมัยและอิสระเสรี

- เพราะจิตวิญญานเป็นสิ่งที่ปรากฏในรูปแบบใดก็ได้ ในขณะเดียวกันก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้ในทุกที่รอบๆ ตัวเรา

จะมีอะไร
เกิดขึ้นบ้างใน
LAF 2021?

ผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบต่างๆ จะถูกจัดแสดงในงานครั้งนี้

พูดง่ายๆ ก็คือ LAF จะเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานที่เป็นผลมาจากโครงการบ่มเพาะศิลปินร่วมกับภาคประชาท้องถิ่น

ชมบรรยากาศเทศกาลที่ผ่านมาในปี 2019 ของพวกเรา

LAF จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่?

23 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564

ณ ต. ด่านซ้าย อ. เมือง จังหวัดเลย

พร้อมแสดงผลงานผ่านสื่อออนไลน์

เราใส่ใจอย่างจริงจังต่อการระบาดของโรค และเราเองก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดนี้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เรามุ่งมั่นที่จะสู้และปรับตัวเพื่อบรรลุให้ถึงเป้าหมาย

โดยการปรับรูปแบบเทศกาล

ให้สามารถสัมผัสประสบการณ์ได้

ทั้งแบบ online และ on-site

ไม่นะ!
แล้ว COVID-19 ล่ะ?

 

มาร่วม LAF ไปกับพวกเรากันนะ!

 

bottom of page