top of page

LAF ไดอารี่

เยี่ยมชมแกลเลอรี่แสดงภาพถ่ายกิจกรรมในจังหวัดเลยที่เราดำเนินการไปก่อนหน้านี้ โดยกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ่มเพาะ รวมไปถึงโครงการ "STAR TIER" ต่างๆ ของเรา

งานสัมมนาและกระบวนการ "จากรากเหง้าสู่อนาคต อย่างไรสร้างสรรค์ อย่างไรยั่งยืน?"

29 - 30 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เวิร์คช็อป "หุ่นใจ สุ จิ ปุ ลิ" ร่วมกับ Cherry Theatre

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พูเพียงพอ ดาอาเต้ รีสอร์ท อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ค่ายเยาวชน "ปลุกจินตนาการ เพื่อการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์"

18 - 19 กันยายน 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ อ. เชียงคาน จ. เลย

จัดวงสนทนาเพื่อระดมความเห็นในชุมชน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดประชาราษฎร์นิมิต อ. วังสะพุง จ. เลย