top of page
Every Pain is Temporary_ce3b591ea02e2cb3

พันธุ์ทวีพงษ์สินไทย
ทุกความเจ็บปวดเป็นเรื่องชั่วคราว

งานศิลปะการจัดระเบียบของรถไฟลับแสตรคบอสที่ปล่อยทิ้งไว้แล้วเปลี่ยนมาทำงานกับสีและไข่เพื่อสร้างชิ้นงานเล่าเรื่องของความเจ็บปวดที่วันหนึ่งจะหายไป

สีน้ำมันและก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบของการติดตั้งโดยศิลปินแนวนามธรรมที่ทิ้งพู่กันของเธอไว้เบื้องหลังเพื่อนำเสนอ“ ทุกความเจ็บปวดเป็นเพียงชั่วคราว”

bottom of page