top of page
coding sworm_25620215_190220_0007-2.jpg
coding sworm_25620215_190220_0010-2.jpg

มิกะทาโมริ
การเข้ารหัสเสียง SWARM

โดยจะทำการแปลงสิ่งที่เธอรู้สึกจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโดยใช้จินตนาการในหัวของเธอจากนั้นท่าจะออกมาเป็นตัวเลขและเส้นต่างๆบนกำแพงสูงและแนวนี้จะร่างเป็นสมการ จากการล่องของบริการที่มีความหมายเชิงหลักการร่วมด้วย

... ตัวเลขที่หมกมุ่นอยู่กับตรรกะ - ไร้เหตุผลสมการพีชคณิตพร้อมกันรหัส ASCII ภาษาดิจิทัลและ PROSAIC ใช้และแลกเปลี่ยน ... จาก Lewis Carroll ถึง Alan Turing จากความเข้มงวดไปจนถึงความบ้าคลั่ง ... ในเวลาจริงมิกะทาโมริจะแสดงตัวเลขแยกและ สาธารณะ ... ในการบันทึกข้อมูลแบบสดๆผ่านโปรโตคอลการเข้ารหัสโดยที่ตัวเลขและสูตรจะจัดระเบียบภาษาโปรโตที่เป็นนามธรรม ... ในการตามหานักเล่นแร่แปรธาตุและ 'โหมดปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาของการทำลายโครงสร้าง //// การปรากฏตัวและภาพลวงตา ...

bottom of page